|

نود و دومین جلسه کمیته CNS اداره کل ارتباطات و ناوبری هوایی تشکیل گردید.

این جلسه با حضور آقای دکتر نیک نژاد مسئول محترم AIM/ATM دفتر منطقه ای ایکائو در قاهره و مدیر کل محترم اداره کل ارتباطات و ناوبری برگزار گردید.

در این جلسه ابتدا مدیر کل محترم در خصوص توجه اداره کل ارتباطات و ناوبری هوایی به اهداف مشخص شده از سوی ایکائو برای فراهم نمودن بسترهای لازم جهت عملیاتی شدن ماژول های مهم ASBU اشاره نمودند .

سپس جناب آقای دکتر نیک نژاد گزارشی از نقش و عملکرد دفتر منطقه ای ایکائو در قاهره در خصوص کشورهای عضو بیان نمودند و در ادامه خاطر نشان کردند که ایران در بسیاری از حوزه های ناوبری هوایی عملکرد خوبی در منطقه دارد و از نیروی انسانی متخصص و با کیفیت برخوردار است. با اینحال در خصوص اجرایی شدن ماژول های مهم و دارای اولویت ASBU، نیازمند برنامه ریزی و اقدام عملی سریع تر و موثرتر می باشیم. این مهم می بایستی با سرعت بیشتری با توجه به بازه های زمانی مشخص شده برای ماژول های بلوک صفر انجام شود که توجه خاص و هماهنگی کلیه ارکان مرتبط را می طلبد.

سپس آقای مهندس صمدی رئیس کمیته CNS اداره کل، در خصوص اقداماتی که توسط کمیته CNS اداره کل انجام شده گزارشی را ارائه نمودند.

در پایان از زحمات جناب دکتر نیک نژاد، توسط مدیر کل ارتباطات و ناوبری هوایی تقدیر و تشکر بعمل آمد.

ارسال نظر