|

ادعای اترک کذب بوده است / ایرباس 320 ایران ایرتور با حکم قضایی به پرواز در آمد

ایران ایرتور با اثبات حقانیت خود و با ارائه حکم قضایی به سازمان هواپیمایی کشوری، هواپیمای ایرباس٣٢٠ خود را به پرواز درآورد.

این هواپیما دقایقى پیش در اولین پرواز خود براى ایرتور، تهران را به مقصد مشهد مقدس ترک کرد.

ارسال نظر