|

پیش از آغاز تحریم ها، صنعت هوانوردى با مشکلات روبرو شده است.

مرکز آموزش هوانوردی در نامه ای به دانشجویان خود این گونه نوشته است:

"به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند با توجه به مشکلات فعلی در جهت تهیه و خرید قطعات هواپیما و محدودیت امکانات برای ارائه پرواز به شما عزیزان و همچنین متعهد بودن این مرکز در حد امکان به کلیه عزیزانی که از قبل پرواز خریداری نموده اند . لذا از تاریخ 97/5/8 تا اطلاع ثانوی فروش پرواز مقدور نمیباشد"

ارسال نظر