|

شرکت فرودگاه‌ها منتشر کرد

انجام ۳۶ هزار و ۳۳۹ پرواز در فرودگاه های ایران در خرداد ۹۷/ کاهش سفرهای زیارتی

آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران نشان می‌دهد که در خردادماه سال جاری۳۶ هزار و ۳۳۹ پرواز در فرودگاه‌های کشور انجام شده که این تعداد نسبت به ماه پیش از آن ۵ درصد کاهش داشته است.

به گزارش « کن نیوز» به نقل از روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران مطالعه آمار منتشر شده توسط گروه آمار هوانوردی و فرودگاهی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران نشان می‌دهد در خردادماه سال ۱۳۹۷ مجموعا ۳۶ هزار و ۳۲۹ پرواز در فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت فرودگاه‌ها و پنج فرودگاه اختصاصی کشور انجام شده است و ۴ میلیون و ۱۸۶ هزار و ۶۴۹ مسافر و ۴۰ میلیون و ۱۰ هزار و ۹۱۵ کیلوگرم بار در این فرودگاه‌ها اعزام و پذیرش شده‌اند.

این آمار نسبت به ماه مشابه سال گذشته به ترتیب ۳و ۴ درصد کاهش و ۱ درصد افزایش و نسبت به اردیبهشت به ترتیب ۵، ۱۰ و ۶ درصد کاهش نشان می‌دهد.

در خرداد ماه سال جاری، فرودگاه مهرآباد با ۱۰ هزار و ۶۲۷ سورتی پرواز و اعزام و پذیرش ۱ میلیون و ۲۰۶ هزار و ۹۲۴ مسافر در رتبه اول فرودگاه‌های کشور ایستاده است. آمار پرواز و اعزام و پذیرش مسافر در این فرودگاه نسبت به ماه مشابه سال گذشته به ترتیب ۳ و ۶ درصد کاهش و نسبت به اردیبهشت به ترتیب ۸ و ۱۲ درصد کاهش داشته است.

در مجموع ۲۹.۳ درصد کل پرواز‌های خرداد ماه از فرودگاه مهراباد انجام شده است.

فرودگاه مشهد با ۵ هزار و ۲۶۸ پرواز و اعزام و پذیرش ۷۲۹ هزار و ۸۵۷ مسافر و با رشد منفی ۵ درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته در تعداد پرواز‌ها و ۲ درصدی در اعزام و پذیرش مسافر در رتبه دوم قرار دارد.

همچنین تعداد پرواز‌ها در این فرودگاه نسبت به اردیبهشت ثابت مانده و آمار اعزام و پذیرش مسافر ۴ درصد کاهش نشان می‌دهد، در مجموع ۱۴.۵ درصد کل پرواز‌های کشور در این فرودگاه انجام شده است.

فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) نیز با ۴ هزار و ۶۱ پرواز و اعزام و پذیرش ۵۸۷ هزار و ۳۳۲ مسافر و با رشد منفی ۶ درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته در تعداد پرواز‌ها و ۳ درصدی در اعزام و پذیرش مسافر در رتبه سوم قرار دارد. همچنین تعداد پرواز‌ها و آمار اعزام و پذیرش مسافر در این فرودگاه نسبت به اردیبهشت به ترتیب ۱ درصد افزایش و ۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. در مجموع ۱۱.۲ درصد کل پرواز‌های کشور در این فرودگاه انجام شده است.

فرودگاه‌های، شیراز و اهواز به ترتیب با ۲ هزار و ۷۹۵ و هزار و ۸۲۹ پرواز در جایگاه‌های چهارم و پنجم میان پر رفت و آمد‌ترین فرودگاه‌های کشور ایستاده‌اند.

کاهش سفر‌های زیارتی در خردادماه

آمار نشان می‌دهد که مجموعا ۸۴ درصد پرواز‌های خرداد ماه داخلی، ۱۴.۱ درصد خارجی و ۱.۹ درصد به مقصد عتبات عالیات بوده است. سفر‌های زیارتی به ترتیب به مقاصد نجف، بغداد، دمشق و بصره انجام شده‌اند.

در این ماه ۳۰ هزار و ۵۰۶ پرواز داخلی انجام شده است که نسبت به اردیبهشت ۵ درصد کاهش و نسبت به خرداد سال گذشته ۳ درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین ۵ هزار و ۸۲۳ پرواز خارجی صورت گرفته که نسبت به اردیبهشت ۶ درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۸ درصد کاهش داشته است

فرودگاه مهرآباد با در اختیار گرفتن ۳۴.۸۴ درصد از کل پرواز‌ها در صدر اعزام و پذیرش پرواز‌های داخلی قرار دارد، بعد از مهرآباد فرودگاه‌های مشهد، شیراز، اهواز و اصفهان به ترتیب در رتبه‌های ۲ تا ۵ قرار دارند.

۸۰ درصد از پرواز‌های داخلی به ترتیب در هشت فرودگاه مهرآباد، مشهد، شیراز، اهواز، اصفهان، کیش، تبریز و بندرعباس صورت گرفته است.

همچنین در این ماه ۶۸ پرواز داخلی حامل هزار و ۲۸۷ مسافر در فرودگاه امام خمینی (ره) انجام شده که شامل پرواز‌های خالی و پرواز‌های غیر معمول بوده‌اند.

بیشترین پرواز‌های خارجی در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) انجام شده که ۶۸.۵۷ درصد کل پرواز‌ها را شامل می‌شود. رتبه‌های دوم تا پنجم نیز به ترتیب در اختیار فرودگاه‌های مشهد، شیراز، اصفهان و تبریز است.

در این ماه در مجموع از ۱۵ فرودگاه کشور پرواز‌های بین‌المللی انجام شده است، اما ۸۰ درصد از این پرواز‌ها در دو فرودگاه امام خمینی (ره) و مشهد بوده‌اند.

ارسال نظر