|

اعتصاب در شرکت هواپیمایی رایان‌ایر ۱۵۰ پرواز را لغو کرد

با تهدید سندیکاهای خلبانان و همچنین خدمه پرواز آلمانی به اعتصاب، ۱۵۰ پرواز از مجموع ۴۰۰ پرواز روز چهارشنبه ۲۱ شهریور (۱۲ سپتامبر) شرکت هواپیمایی رایان ایر از مبدا و به مقصد آلمان لغو شدند.

این نخستین اعتصاب سندیکای قدرتمند وردی برای افزایش تعرفه‌های حقوقی در شرکت هواپیمایی رایان‌ایر ایرلندی است.

شرکت هواپیمایی رایان ایر که به ارائه بلیط‌های ارزان‌قیمت شهرت دارد، تهدید کرده است که نیروی کار خود در آلمان را تعدیل خواهد کرد.

ارسال نظر