|

در نمایشگاه هوایی Farnborough مطرح شد: پیش بینی چشم انداز شش ساله NMA) New Mid-Market Airplane)

بویینگ برنامه هایی برای شروع تصمیم گیری ساخت یک هواپیمای تجاری NMA تا سال 2019 را مد نظر خود قرار داده است. این شرکت خود را متعهد به بررسی این سرویس ها تا سال 2025 می داند. مدیر اجرایی بویینگ "دنیس مولنبرگ" گفت : در airshow فارنبرو ، برنامه های طراحی هواپیماهایی با ظرفیت 200 تا 270 صندلی و با رنج پروازی 4000 تا 5000 nm برای بویینگ تا سال 2012 مطرح شد . این در حالیست که شروع تصمیم گیری برای این طرح حداقل بین 6 تا 18 ماه زمان می برد.

مدیر اجرایی بویینگ در کنفرانس خبری airshow سال قبل نیز تاکید کرد اگر شش سال قبل هیئت مدیر اجرایی مجوز شروع طراحی سال بعد را داده بودند ، برنامه توسعه و پیشرفت میتوانست زودتر جلو برود.

مولنبرگ می گوید: "ما عجله ای برای تصمیم گیری نداریم. توجه ما در حال حاضر بیش از بهبود تکنولوژی بر روی سیستم های تولیدیست."

بویینگ پیشنهاد طراحی هواپیمایی با بدنه هیبریدی با کابین مسافری پهن تر و قسمت باری کم عرض تر را داده است.

منبع : flightglobal

ارسال نظر