|

روحانی استعفای آخوندی را پذیرفت

رئیس جمهور استعفای آخوندی و شریعتمداری را پذیرفت و مهندس محمد اسلامی را به عنوان سرپرست وزارتخانه راه و شهر سازی منصوب کرد/عصر ایران

 

ارسال نظر