|

مهدی استادی; به سمت معاون عملیات هوانوردی فرودگاه های استان خراسان رضوی منصوب شد.

ارسال نظر