|

مدیر عامل شرکت فلای سرویس ترکیه دستگیر شد

مدیر عامل شرکت فلای سرویس ترکیه که طرف قرارداد شرکت های هواپیمایى ایرانى نیز هست، به جرم قاچاق کالا با استفاده از همین شرکت، توسط پلیس اطلاعاتی امنیتی ترکیه دستگیر شد.

منبع : روزنامه حوریت

 

ارسال نظر