|

مسافران پرواز تاخیری معراج با پیگیری دادستانی تهران به تهران بازگشتند

دادستان تهران اعلام کرد: با پیگیری‌های دادستانی تهران، شرکت هواپیمایی معراج مکلف شد با اعزام دو فروند هواپیمای جایگزین، همه مسافران پرواز تأخیری نجف – تهران را تا ظهر امروز به کشور بازگرداند.

 علی صالحی با اشاره به ورود دادستانی به موضوع تأخیر چند ساعته پرواز یک فروند هواپیمای متعلق به شرکت هوایی معراج از نجف به تهران و مشکلات پیش آمده برای مسافران، اظهار داشت: مدیران شرکت هوایی مزبور جهت اخذ توضیح به دادستانی احضار و علت تأخیر پرواز، نقص فنی هواپیما اعلام شده است.

 

این مقام عالی قضایی افزود: حسب اظهارات مدیران هواپیمایی معراج، این شرکت با ارسال قطعات سعی در رفع نقص هواپیما داشته که مثمر ثمر واقع نشده و بنابراین مقرر شد تا ظهر امروز یکشنبه ۲۷ شهریور، با اعزام دو فروند هواپیمای جایگزین نسبت به انتقال مسافران از نجف به تهران اقدام کند.

در پی تاخیر ۱۵ ساعت پرواز شماره ۴۸۰۲ نجف- تهران شرکت هواپیمایی معراج، سایر پروازهای این شرکت هواپیمایی در فرودگاه نجف با تاخیر زنجیروار و سرگردانی زائران ایرانی در عراق مواجه شد. 

منبع: ایرنا

ارسال نظر