|

فقط ۳ فروند ATR اکتیو است

شمس‌الدین فرزادی‌پور سرپرست هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران گفت که از ۱۳ فروند هواپیمای ATR ده فروند زمینگیر است. به گفته سرپرست هما شرکت هوایماساز هیچ سرویس و قطعه‌ای برای تعمیرات این هواپیما ارائه نمی‌کند.

ارسال نظر