|

فرود اضطراری بالگرد حامل نمایندگان مجلس در شهرک صنعتی درگز

مدیرکل بحران استان خراسان رضوی گفت: بالگرد حامل اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس در شهرک صنعتی شهرستان درگز به دلیل نقص فنی فرود اضطراری داشته است. اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس امروز با هدف بازدید از مناطق مرزی باجگیران و لطف آباد به وسیله بالگرد به منطقه رفته بودند./ایرنا

ارسال نظر