|

واکنش جامعه متخصصین مراقبت پرواز به ادعای عجیب هواپیمایی کشوری پاکستان

روز گذشته سخنگوی هواپیمایی کشوری پاکستان ادعا کرده بود که به علت خطای یک کنترلر برج مراقبت ایرانی دو هواپیمای شرکت هواپیمایی پاکستان در آستانه برخورد به هم در فضای هوایی ایران قرار داشته‌اند.

ارسال نظر