|

سه پرواز بدلیل شرایط جوی و نقص فنی در اصفهان به زمین نشستند

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان: پرواز فوکر ۱۰۰ بوشهر به فرودگاه مهرآباد به علت نقص فنی، سالم در فرودگاه اصفهان به زمین نشست. همچنین پرواز استانبول به فرودگاه امام و پرواز مشهد به فرودگاه مهرآباد نیز بعلت شرایط جوی نامساعد تهران در فرودگاه اصفهان سالم به زمین نشستند.

ارسال نظر