|

سیزدهمین دوره مسابقات مهارتی عملیاتی آتش نشانان فرودگاهی

سیزدهمین دوره مسابقات مهارتی عملیاتی آتش نشانان فرودگاهی از تاریخ سوم تا ششم مرداد به میزبانی فرودگاه مشهد برگزار و با قهرمانی فرودگاه مهرآباد به پایان رسید.

در این دوره از مسابقات ۱۸ تیم از فرودگاه های کشور در مسابقات فردی ، مسابقات تیمی ،والیبال و طناب کشی به رقابت پرداختند

 در مسابقات تیمی ، فرودگاه مهرآباد مقام نخست ، فرودگاه مشهد دوم و فرودگاه شیراز مقام سوم را کسب کرد.

آتش نشان برتر در آیتم های فردی علی‌بالاصفت سرکشیک تیم یک اداره آتش نشانی فرودگاه مهرآباد بعنوان قهرمان آتش نشانان فرودگاهی در رشته انفرادی شد ، در رده‌های بعدی آقای حمید زنگوئی از فرودگاه بیرجند دوم و آقای مهدی دادخواه از مهرآباد سوم شدند.

در مسابقات والیبال تیم فرودگاه ارومیه مقام نخست را کسب کرد.ر

در مسابقات طناب کشی تیم فرودگاه بندر عباس مقام نخست را کسب کرد.

ارسال نظر