|

نقص فنی RJ100 ماهان

ساعتی پیش پرواز شماره ۱۰۳۶ که قرار بود مشهد را به مقصد تهران ترک کند به دلیل نقص فنی انجام نشد. به گزارش خبرنگار کن‌نیوز این هواپیما در حین تاکسی به سمت باند روغن ریزی داشته و به همین دلیل خلبان از انجام پرواز انصراف داده است. بعد از این موضوع بازرسان سطوح فرودگاهی منطقه‌ای که هواپیما تاکسی کرده بود را مورد بررسی قرار داده‌اند و با توجه به ناچیز بودن مقدار روغن بر سطوح مجوز ادامه عملیات فرودگاه را صادر کردند.

ارسال نظر