|

برای نشست مشترک سران ایران، ترکیه و روسیه؛

مهرآباد، میزبان ۲۰ فروند هواپیمای هیات‌های دیپلماتیک

راهبر فرودگاه بین‌المللی مهرآباد با اشاره به سفر قریب الوقوع روسای جمهور ترکیه و روسیه به ایران گفت: در این رویداد، فرودگاه مهرآباد میزبان ۲۰ فروند هواپیمای سنگین در رده‌های مختلف می‌شود.

پرستو گندم کاری _کن نیوز

آقای ابراهیم مرادی گفت: همکاران فرودگاه مهرآباد این روزها میزبان مهمانان عالی رتبه کشورهای روسیه و ترکیه هستند.

به گفته راهبر فرودگاه بین‌المللی مهرآباد این رویداد، بیش از ۲۰ فروند هواپیمای سنگین در رده‌های مختلف امروز و فردا وار مهرآباد، میزبان ۲۰ فر مهرآباد، می مهرآباد، میزبان ۲۰ فروند هواپیمای هیات‌های دیپلماتیک زبان ۲۰ فروند هواپیمای هیات‌های دیپلماتیک وند هواپیمای هیات‌های دیپلماتیک د فرودگاه مهرآباد ش مهرآباد، میزبان ۲۰ فروند هواپیمای هیات‌های دیپلماتیک ده و کارکنان فرودگاه در بخش‌های مختلف و در تمام ارگان‌های مرتبط با تمام تلاش آماده میزبانی مهمانان این نشست هستند.

 

 فردا روسای جمهور ترکیه و روسیه سفری به ایران داشته باشند که گفته می‌شود یکی از اهداف این سفرها برگزاری نشست سه‌جانبه آن‌ها با ایران، برای رسیدن به راهکارهای حل بحران سوریه خواهد بود.

ارسال نظر