|

بزرگترین تلسکوپ زمینی دنیا یک قدم به ستاره‌ها نزدیک‌تر می‌شود

بزرگترین تلسکوپ دنیا و قوی‌ترین چشمی که تاکنون برای اخترشناسی ساخته شده کم‌کم از مکانی در شمال کشور شیلی آماده می‌شود تا دریچه‌ای نوین به روی علم نجوم و ستاره شناسی بگشاید. این ابرتلسکوپ که از آن با نام «چشمی در آسمان» یاد می‌شود از سال ۲۰۲۷ قدرت رصد فزاینده‌ای پیدا خواهد کرد.

این تلسکوپ هم‌اکنون از صحرای آتاکامای شیلی در حال رصد آسمان است و حدود ۵ سال دیگر قدرتش ۵ هزار برابر می‌شود؛ ظرفیت رصدی که به این تلسکوپ امکان می‌دهد پرده از اسرار گیتی بر دارد و به سوالات بی‌پاسخ اخترشناسی جواب دهد.

ارسال نظر