|

هرگونه افزایش نرخ بلیط پروازهای داخلی غیر قانونی است

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که هرگونه افزایش نرخ بلیط پرواز های داخلی غیر قانونی است و تمام شرکتهای هواپیمایی باید در این زمینه ضوابط و مقررات را رعایت کنند.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، باتوجه به گزارشات واصله مبنی بر افزایش نرخ بلیط هواپیما در چند روز اخیر توسط تعدادی از شرکتهای هواپیمایی در برخی از مسیرهای پروازی داخلی، طی بررسی های انجام شده مشخص گردید تغییرات ایجاد شده در نرخهای بلیط توسط دو شرکت هواپیمایی و بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار صورت پذیرفته است.

 

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرده است: ضمن جلب توجه کلیه شرکتهای هواپیمایی به رعایت ضوابط ، تاکید می گردد با هرگونه افزایش قیمت که مراحل قانونی را طی ننموده و به تایید ستاد تنظیم بازار نرسیده باشد، مطابق ضوابط برخورد خواهد شد.

منبع: فارس

ارسال نظر