|

رویداد مورخ 1401/3/12 هواپیمای ایرباس شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در فرودگاه مشهد

با احترام، در پی کسب اطلاع از مصدوم شدن چند سرنشین از پرواز شماره 391 مورخ 1401/03/12شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در مسیر مشهد به اصفهان که در حین خزش هواپیما قبل از پرواز بر روی تاکسی وی فرودگاه مشهد بوقوع پیوست، اقدامات مقتضی برای جمع آوری اطلاعات مربوطه و دریافت مستندات در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد صورت پذیرفت که بدینوسیله گزارش اولیه رویداد ایفاد می گردد:

تاریخچه پرواز:

هواپیمای A300 به علامت ثبتی EP-IBG متعلق به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران که چند ماهی است در ایستگاه فرودگاه مشهد مستقر و فعالیت داشته است، در روز چهارشنبه مورخ 1401/03/11 برای پرواز در مسیر مشهد -کویت- مشهد برنامه شده و هواپیما در ساعت 13:00 بوقت محلی با شماره پرواز 669 از فرودگاه مشهد به پرواز درآمده و در ساعت 10:35 UTC در فرودگاه کویت فرود آمده است که خلبان متوجه نشت سیال یکی از سامانه های هیدرولیک (سامانه زرد) هواپیما شده و مراتب به مکانیک سرنشین هواپیما اعلام گردیده و نامبرده تلاش مینماید با دریافت قطعه های یدکی لازم از شرکت هواپیمایی کویتی نسبت به رفع عیب هواپیما اقدام نماید که در نهایت عیب مرتفع نگردیده، لذا هواپیما در شهر کویت زمینگیر شده است. پس از انجام هماهنگیهای لازم در روز بعد، قطعه های مورد نیاز توسط یک هواپیمای مسافربری A330 شرکت مذکور در مسیر اصفهان-کویت به مکانیک مجاز رسیده و در نهایت هواپیما به سمت مشهد پرواز کرده و در ساعت 19:50 بوقت محلی در فرودگاه مشهد فرود آمده است که پس از فرود ، بر روی چرخهای اصلی سمت چپ هواپیما ترکیدگی (Flat Spot) مشاهده گردیده و پرسنل فنی نسبت به تعویض آن اقدام نموده‌اند.

با توجه به برنامه ریزی شرکت برای انجام پرواز 391 در مسیر مشهد به اصفهان توسط این هواپیما در ساعت 08:40 صبح روز پنجشنبه 1401/03/12، چندین بار تاخیر برای پرواز مذکور اعلام گردیده که برخی از مسافرین به هتل انتقال داده شدهاند و برخی دیگر به منزل مراجعت نموده اند. در نهایت هواپیما در پارکینگ فرودگاه مشهد با 14خدمه پروازی و 251مسافر برای پرواز اصفهان آماده شده و در ساعت 22:10 دقیقه بوقت محلی با حدود 14 ساعت تاخیر شروع به حرکت کرده است. گزارش شواهد عینی نشان میدهد که هواپیما پس از حرکت متوقف شده و پس از چند دقیقه دوباره حرکت کرده و در ورودی “TWY “Q قبل از باند فرودگاه، ناگهان ترمز هواپیما ناخواسته فعال گردیده و هواپیما متوقف می گردد و خلبان درخواست پیاده کردن مسافران را در TWY نموده است. با مراجعه عوامل زمینی و پزشکی به داخل هواپیما،مشخص میشود که 15 نفر از سرنشینان که هنوز کمربند ایمنی خود را نبسته بودند، براثر برخورد به وسایل داخل کابین مصدوم شده که با حضور عوامل پزشکی، 7 نفر بصورت سرپایی معاینه شده و ترخیص می شوند ولی 8 نفر برای مداوای بیشتر به بیمارستان شهر اعزام میگردند. بررسیها نشان میدهد که 3 نفر از مهمانداران از ناحیه دست و پا دچار ترک‌خوردگی ساده استخوان شدهاند که ضرورت دارد معاینات پزشکی آنان تکمیل شده تا میزان خسارت وارده به آنان مشخص شود.

پس از تخلیه مسافران و انتقال هواپیما به پارکینگ، سامانه چرخ‌های هواپیما توسط پرسنل فنی شرکت هواپیمایی مربوطه بررسی شده ولی عیب خاصی مشاهده نشده و هواپیما ترخیص گردیده ولی به علت مصدومیت خدمه پروازی، پرواز یادشده لغو میگردد.

بررسی رویداد:

اگر شکستگی استخوان خدمه پروازی مورد تایید متخصصین ارتوپدی قرار گیرد ، این رویداد بر اساس طبقه بندی ایکائو، سانحه هوایی فرض شده و دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان ملزم به بررسی آن مطابق با ضمیمه شماره 13 پیمان شیکاگو بوده و ضروری است اطلاعیه لازم به ایکائو و نهاد بررسی سوانح کشور فرانسه به عنوان سازنده هواپیما اعلام شود. برای تحقیق بیشتر درخصوص این رویداد درخواست بازخوانی دستگاههای ثبت و ضبط اطلاعات پروازی انجام و مشخص شد که فایل صوتی دستگاه ضبط صدای کابین خلبان به علت کارکرد آن پاک شده و تلاش برای بازخوانی سامانهFDR هواپیما در دستور کار قرار گرفته تا تحلیل مناسبی برای این رویداد حاصل شود.

اقدام ایمنی فوری:

با توجه به ضرورت توجه به ایمنی پروازها و جلوگیری از مصدومیت سرنشینان هواپیما توصیه می شود تا سریعاً دستورالعملهای اجرایی خدمه کابین شرکت های هواپیمایی مورد بررسی قرار گرفته تا خدمه پروازی از بستن کمرندهای خود و مسافرین به هنگام حضور در روی صندلی های هواپیما اطمینان حاصل نمایند.

پس از انجام بررسی های کامل ، گزارش تکمیلی متعاقباً ارسال خواهد گردید.

منبع: سازمان هواپیمایی کشوری

ارسال نظر