|

فرود اضطراری نبود
اطلاعیه هواپیمایی آسمان در خصوص فرود بویینگ ۷۳۷ این شرکت در یزد

با عنایت به اشکال فنی به وقوع پیوسته بر روی یکی از قطعات هواپیمای بویینگ شرکت هواپیمایی آسمان، خلبان پرواز با اطمینان از حضور نفرات متخصص فنی در ایستگاه یزد و بمنظور رعایت اصول ایمنی با عملکرد منطقی تصمیم به فرود عادی در فرودگاه شهید صدوقی یزد گرفت و پس از فرود ، متخصصین آسمان در حال برطرف نمودن ایراد می‌باشند. بدیهی است پس از تعویض قطعه مربوطه و اعلام آمادگی فنی، هواپیما با خدمه پروازی جدید به مسیر خود ادامه خواهد داد. یادآور می‌شود به‌دلیل پایان تایم مجاز پرواز توسط کروی پروازی، کروی جدید هم اکنون از طریق پرواز شماره ۳۷۴۴ درحال عزیمت به یزد می‌باشند. روابط عمومی هواپیمایی آسمان

ارسال نظر