|

فرود پرواز نجف-کرمان زاگرس در یزد

پرواز شماره ۳۰۴۲ شرکت هواپیمایی زاگرس که نجف اشرف را به مقصد کرمان ترک کرده بود به دلیل شرایط نامناسب جوی ناشی از گرد و خاک به فرودگاه یزد دایورت کرد و در این فرودگاه به زمین نشست.

ارسال نظر