|

تنش در زمین، صلح در آسمان

فضانورد آمریکایی با کپسول روسی به خانه بازمی‌گردد

مارک وندا های، فضانورد آمریکایی، از ایستگاه فضایی بین‌المللی با کپسول روسی به زمین برخواهد گشت و در قزاقستان فرود خواهد آمد.

پیش‌تر نگرانی از این بود که روسیه او را به دلیل تنش‌های اخیر با آمریکا همراه با دو فضانورد روسی مستقر در ایستگاه فضایی بین‌المللی به زمین بازنگرداند.

اما مدیر برنامه‌های ایستگاه فضایی بین‌المللی ناسا خبر داد که مارک به زمین بازخواهد گشت. جول مونتالبانو گفته است فضانوردان از جنگ اوکراین و آنچه که در زمین روی داده است، باخبرند اما همچنان به عنوان یک تیم همکاری می‌کنند. ‌

بر اساس قوانین بین‌المللی در فضا، فضانوردان از هر ملیتی باید در مواقع نیاز به هم کمک کنند از جمله وقت فرود اضطراری در یک کشور دیگر یا در دریا.

 

ارسال نظر