|

تمرین طرح اضطراری فرودگاه شهدای شاهرود برگزار شد

به منظور حفظ و ارتقاء آمادگی در شرایط اضطراری و بر اساس سناریو تدوین شده در دفتر مقررات فرودگاهی، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، تمرین طرح اضطراری برگزار شد. بهرام کوزه چی نسالیان، مدیر فرودگاه شهدای شاهرود با اشاره به انجام تمرین طرح اضطراری گفت: محوریت این تمرین براساس فرماندهی، هماهنگی و ارتباطات بوده و هدف از برگزاری آن ارزیابی توانایی ها و تمرین وظایف ارگان های ذیربط، آمادگی و مدیریت بحران، فراهم کردن تجهیزات و رفع نواقص احتمالی و افزایش توان عملیاتی در هنگام بروز سوانح و حوادث است. گفتنی است؛ تمرین طرح اضطراری با فرماندهی مدیر فرودگاه شهدای شاهرود و با حضور کارشناسان دفتر مقررات فرودگاهی و اداره کل آتش نشانی و هدایت زمینی هواپیما شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و مشارکت یگان های نظامی و انتظامی انجام گرفت.

ارسال نظر