|

Psychological Personality Test
معرفی آزمون شخصیت روانشناختی خلبانان

این آزمون که با نام CPP یا Checklist Personality Profile شناخته می‌شود مربوط به حوزه عوامل انسانی بوده و در بدو ورود برای داوطلبان خلبانانی شرکت‌های هواپیمایی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در کاهش risksو خطرات موثر است.

غربالگری خلبانان تازه وارد و خلبانان مجرب هواپیمایی نباید محدود به آزمایش مهارت‌ها و دانش داوطلبان خلبانی باشد. مراکز آموزش پروازی (FTO/ (ATOباید کاملا بفهمند که داوطلبان چه شخصیتی دارند. دلیل آن ساده است؛ فقدان دانش و مهارت تنها در صورتی قابل آموزش و اصلاح است که شخصیت اصلی داوطلب خلبان اجازه دهد.

این استدلال پشت توسعه یک آزمایش روان سنجی هوانوردی خاص به عنوان بخشی از روش غربالگری COMPASS است. این آزمون به کارجویان یک نمای کلی از ویژگی‌های شخصیتی خلبان داوطلب می‌دهد. با انجام این آزمایش روانشناسی برای خلبانان، FTO و خطوط هوایی نه تنها تمایل نامزدها برای یادگیری و توسعه مهارت‌های خود، توانایی آن‌ها برای ادغام در یک سازمان به عنوان عضوی از تیم را درک می‌کنند، بلکه قادر خواهند بود از خطرات مربوط به عوامل انسانی جلوگیری کنند. ارزیابی کامل شایستگی‌های داوطلبان خلبان در تصمیم گیری و ارتباطات بین انسانی می‌باشد که بسیار حایز اهمیت است.

 

گزارش روان سنجی CPP به عنوان پایه برای مصاحبه شخصی: آزمون روانشناختی CPP باید به عنوان بخش مهمی از فرآیند غربالگری هر داوطلب خلبان در نظر گرفته شود. این مصاحبه جایگزین مصاحبه شخصی نمی‌شود، جایی که ویژگی‌های شخصیتی نیز از نزدیک مشاهده می‌شوند. اما آزمون CPP به انتخاب پیش داوطلبانی که برای مصاحبه دعوت می‌شوند کمک می‌کند. همچنین می‌تواند به عنوان پایه‌ای برای مصاحبه شخصی استفاده شود. گزارشات مفصل آن به استخدام کنندگان مصاحبه ایده‌ای در مورد ویژگی‌های شخصیتی می‌دهد که در آن در هنگام مصاحبه روی چه مواردی تمرکز کنند.

 

غربالگری مبتنی بر علم از تمام شایستگی‌های مهم خلبانان هواپیمایی: آزمون روانشناسی CPP بر اساس تحقیقات علمی گسترده است و با تجزیه و تحلیل آماری تایید می‌شود. این موضوع به طور خاص برای سنجش توانایی خلبان نامزد در توسعه شایستگی‌های مهم در عملکرد خلبان هواپیمایی طراحی شده است. 

برای هر شایستگی، آزمون ویژگی‌های اساسی شخصیت مورد نیاز برای دستیابی به مهمترین شایستگی‌ها برای خلبانان هواپیمایی را ارزیابی می‌کند.

 

این گزارش به FTO و ATO اجازه می‌دهد تا یک دیدگاه روانشناختی عالی از خلبانان نامزد خود و پتانسیل آن‌ها در زمینه تصمیم گیری و کار گروهی داشته باشد.

 

آزمون روانشناسی CPP یک تیم واقعی از خلبانان خطوط هوایی را ایجاد می‌کند: با ارزیابی ویژگی‌های اجتماعی و ارتباطی خلبانان نامزد خود، شما نه تنها قادر خواهید بود خلبانانی با مهارت‌های بالقوه برجسته در زمینه هماهنگی خدمه کابین خلبان را انتخاب کنید، بلکه به ایجاد یک گروه آزمایشی که در آن کار تیمی مهم است کمک خواهید کرد. غربالگری این مهارت‌ها به بهبود فرهنگ شرکت در شرکت هواپیمایی کمک می‌کند.

 

بهبود میزان موفقیت فرآیند آموزش خلبانی: ارزیابی وظیفه شناسی و شایستگی‌های رهبری، FTO و ATO را قادر می‌سازد تا با انتخاب فعال کاندیداهایی با درجه جاه طلبی بالا ، انعطاف پذیری، تحمل استرس و پشتکار، بر میزان موفقیت برنامه‌های آموزشی خلبانی تاثیر مثبت بگذارند.

 

حفظ استانداردهای خلبانان خطوط هوایی فعلی خود را با نظارت بر نیازهای آموزشی و توسعه‌ای: CPP می‌تواند برای بررسی و نظارت بر سطح شایستگی خلبانان فعلی مورد استفاده قرار گیرد و به شناسایی سریع نیازهای آموزشی، یادگیری و توسعه آن‌ها کمک کند. همچنین نیازهای مربیگری برای خلبانان خاص را می‌توان با استفاده از ابزار CPP تنظیم کرد.

 

 

CPP به گونه‌ای طراحی شده است که حدس زدن پاسخ مناسب را برای داوطلب خلبان بسیار سخت می‌کند. این آزمون به طور خاص توسعه یافته است زیرا سایر ابزارهای غربالگری روانشناختی اغلب در رویکرد خود بسیار بالینی بوده و با ارائه پاسخ‌های مطلوب اجتماعی، تقلب را آسان می‌کنند. برای کنار گذاشتن کامل این تعصب به اصطلاح مطلوبیت اجتماعی، دقت زیادی صورت گرفته است. برای هر کشور یا فرهنگ، می‌توان گروه‌های هنجاری خاصی ایجاد کرد، جایی که نتایج فقط با این هنجار مقایسه می‌شوند. همچنین ممکن است گروه‌های هنجار دیگری را ایجاد کنید، برای مثال بر اساس هنجارهای خاص خطوط هوایی یا سطح تجربه خلبان. 

هنجارها و آستانه‌های آزمون روانشناسی CPP برای خلبانان بر اساس توزیع احتمالی نرمال نمرات برای یک گروه هنجار خاص است و بر اساس تحقیقات و آمار علمی تعیین شده است. چندین آزمایش قابلیت اطمینان روی صدها نامزد انجام شده است تا اینکه قابلیت اطمینان کلی رضایت بخش باشد. CPP همچنین به طور گسترده‌ای برای اعتبار همگرا با سایر آزمون‌های اندازه گیری صلاحیت‌های مشابه آزمایش شده است.

 

الگوهای رفتاری یک انسان را هرگز نمی توان با اطمینان 100٪ پیش بینی کرد. به همین دلیل است که از آزمون CPP باید به عنوان شاخصی برای استعداد داوطلب برای شغل خلبان هواپیمایی استفاده کرد. با استفاده از این آزمون در ترکیب با سایر ابزارهای غربالگری مانند COMPASS ، تیم استخدام یک نمای کلی خوب از شایستگی‌ها، مهارت‌ها و استعدادهای خلبان داوطلب خواهد داشت.

ارسال نظر