|

برخور از هما رفتنی شد

« محمد محمدی‌بخش» با حفظ سمت( ریاست سازمان هواپیمایی کشوری) سرپرست شرکت هواپیمایی هما شد. طبق اعلام یک مقام مسئول امروز «علیرضا برخور» با اتمام مدت ماموریت خود در شرکت هواپیمایی هما (ایران‌ایر) از سمت مدیرعاملی در این مجموعه کناره‌گیری کرد و «محمد محمدی‌بخش» که رییس سازمان هواپیمایی کشوری است با حفظ سمت به عنوان سرپرست شرکت هواپیمایی هما منصوب شد. برخور مدتی قبل در شرایط بحران مالی این شرکت و تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان، استعفا داده بود اما مورد موافقت قرار نگرفت.

ارسال نظر