|

انجمن شرکت‌های هواپیمایی و یک دستور مغایر با قانون دیگر
بازگشت کف نرخی به بازار فروش بلیط هواپیما

چند روز از کاهش اندک بلیت هواپیما در پی کاهش محدودیت ظرفیت پذیرش هواپیماها نگذشته است که انجمن شرکت‌های هواپیمایی در صورتجلسه‌ای، ایرلاین‌ها را موظف کرده کف نرخ ۶۰۰ هزارتومانی را در تمام مسیرها اجرا کنند.

همچنین مقرر کرده‌اند از پذیرایی در پروازهای زیر ۱.۵ ساعت (تقریبا در تمامی پروازهای داخلی) خودداری شود، که به نظر نمی‌رسد برای مقابله با بیماری کرونا باشد و فقط کاهش هزینه‌های ایرلاین‌ها مد نظر بوده است.

پیشتر آیین نامه عجیب الزام شرکت‌های هواپیمایی به رعایت کف قیمت فروش بلیت، با واکنش شدید مجلس و مردم روبرو شد که در نهایت با دستور اسلامی وزیر پیشین راه لغو شده بود.

باید منتظر بمانیم و ببینیم آیا باز هم مجلس شورای اسلامی در دفاع از حقوق مردم به مقابله با این قانون عجیب و غیر منطقی به پا خواد ایستاد؟

ارسال نظر