|

مقررات سخت گیرانه کرونا برای خلبانان در هنگ کنگ

یک خلبان شرکت هنگ‌کنگی کاتای پاسیفیک ؛ امسال تقریبا ۱۵۰ روز در قرنطینه بوده است. او می‌گوید شرایطش طوری است که انگار "در وضعیت قرنطینه دایمی" گیر کرده است.

 

 

گرچه درهنگ‌کنگ در ماه‌های اخیر به ندرت موارد ابتلا به کرونا گزارش شده است، قوانین آزمایش و قرنطینه همچنان به شکلی سختگیرانه پابرجا هستند.

خلبانان از این قوانین مستثنی نیستند. آنها ممکن است برای سپری کردن قرنطینه به پانسیون‌های دولتی فرستاده شوند. برخی از این پانسیون‌ها مثل مرکز قرنطینه "پنیز بی" به خاطر شرایط زندگی در آن مورد انتقاد قرار گرفته است.

طبق مقررات کرونا در هنگ‌کنگ، کادر پرواز باید بعد از رسیدن به فرودگاه باید تست کرونا بدهند و در فرودگاه ساعاتی بمانند تا جواب آن آماده شود. در صورتی که جواب تست منفی باشد می‌توانند به خانه بروند اما هنوز آزاد نیستند و سه روز جز در موراد ضروری، و تست کرونا نمی‌توانند از خانه شوند.

سپس به مدت ۱۸ روز باید از هر گونه تماس غیرضروری اجتماعی بپرهیزند و هر روز تست دهند.

اگر پاسخ تست خلبان مثبت شود، یا معلوم شود که در نزدیکی کسی بوده که جواب تستش مثبت است، باید به بیمارستان یا پانسیون‌های مخصوص قرنطینه بود، که به گفته یکی از خلبانان هنگ‌کنگی به "جبس انفرادی" شبیه است، در یک اتاق که "هیچ اشعه‌ای از خورشید" به آن نمی‌رسد

 

ارسال نظر