|

روز جهانی هواپیمایی کشوری گرامی باد.

۱۶ آذر ماه سال‌روز امضای کنوانسیون بین‌المللی هواپیمایی "پیمان شیکاگو" در سال ۱۹۴۴ است که متعاقب امضای این کنوانسیون، سازمان بین‌المللی هوانوردی تجاری ICAO تاسیس شد.

 

ارسال نظر