|

برخورد مرگبار دو هواپیما در پایگاه هوایی تگزاس

در نتیجه برخورد دو هواپیمای آموزشی T38 در پایگاه هوایی لافلین تگزاس، یک خلبان کشته و دو خلبان زخمی شدند. مقام‌های آمریکا تاکنون به هویت افراد کشته و زخمی برخورد هواپیما در تگزاس و چرایی این حادثه اشاره‌ای نکردند و از ادامه تحقیقات در این باره خبر دادند.

ارسال نظر