|

بازگشت پرواز زاگرس به مبدا

پرواز شماره ۴۰۲۱ شرکت هواپیمایی زاگرس که تهران را به مقصد اهواز ترک کرده بود به دلیل نقص فنی از میانه مسیر به فرودگاه مهرآباد بازگشت.

ارسال نظر