|

ممنوعیت کرونایی سفر به آمریکا برای ۲۶ کشور از جمله ایران لغو شد

از امروز ممنوعیت‌ سفر به آمریکا برای ۲۶ کشور از جمله ایران را که به دلیل شیوع بیماری کرونا اعمال شده بود، لغو شد. طبق دستورالعمل جدید، مسافران خارجی باید پیش از راهی شدن مدارکی ارائه دهند که نشانگر واکسینه شدن کامل آن‌ها و منفی بودن تست کرونا باشد.

ارسال نظر