|

محمد محمدی بخش رئیس سازمان هواپیمایی کشوری شد

مهندس رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی طی حکمی که به تصویب هیئت دولت رسید؛ "محمد محمدی بخش" را به سمت معاونت خود و ریاست سازمان هواپیمایی کشوری منصوب کرد. محمدی بخش پیش از این مدیرعامل هواپیمایی پویا بود.

ارسال نظر