|

کاسپین و تاخیر بیش از ۶ ساعت

پرواز شماره ۰۴۵ شرکت هواپیمایی کاسپین که باید ساعت ۱۴:۲۰ فرودگاه جزیره کیش را به مقصد تهران ترک‌ می‌کرد هنوز در مراحل انتهایی بوردینگ قرار دارد.

ارسال نظر