|

پرواز در آسمان ایران ریسک‌پذیر نیست

آژانس ایمنی هوانوردی اروپا EASA، هشدار خود درباره ریسک پذیر بودن پرواز در آسمان ایران در ارتفاع کمتر از ۲۵ هزار پا را لغو کرد.

 

ارسال نظر