|

توزیع شماره شانزدهم ماهنامه شبکه صنعت هوانوردی در فرودگاه مهرآباد

ماهنامه شبکه صنعت هوانوردی که حضور کن‌نیوز در بخش رسانه‌های مکتوب به حساب می‌آید از مردادماه سال ۱۳۹۸ منتشر می‌گردد که توانسته است ارتباط موثری با مخاطبان برقرار نماید.

ارسال نظر