|

امتناع خلبان از انتقال عضو پیوندی

در روزهای اخیر یک کبد اهدایی برای یک بیمار نیازمند در شیراز اهدا شد؛ همانطور که می‌دانید سریع‌ترین راه انتقال اعضای پیوندی با هواپیماست؛ این کبد نیز به سرعت به فرودگاه منتقل شده اما خلبان شرکت هواپیمایی ماهان از انتقال کبد سر باز زده است. تکمیلی: سخنگوی شرکت ماهان در این خصوص اظهار داشت؛ زمانی که بسته عضو پیوندی به هواپیما رسیده درب هواپیما بسته بوده و موتور استارت خورده بوده و همچنین خلبان از ماهیت بسته بی اطلاع بوده است لکن خلبان قادر به پذیرش بسته نبوده است. نظر خود را در این خصوص با ما به اشتراک بگذارید. آیا عملکرد خلبان درست بوده است یا خیر؟ قوانین ناظر بر انتقال اعضای پیوندی چیست؟

ارسال نظر