|

درخصوص یک ادعا

در روزهای اخیر ده‌ها پیام و ویدیو در خصوص عدم رعایت قانون ۶۰ درصد در اکثر ایرلاین‌ها به روابط عمومی کن‌نیوز واصل گردیده و تعدادی نیز منتشر شده است. لکن به اطلاع مخاطبان گرامی می‌رسانیم علی رغم پیگیری‌ها و مذاکرات صورت گرفته تاکنون هیچ مقام مسئولی ادعای حذف قانون ۶۰ درصد را تایید ننموده است و نظرات منتشر شده نیز در ذیل اخبار و برخی اظهارات کادر پرواز هم مورد تایید نمی‌باشد. کن‌نیوز آماده بررسی اسناد این حوزه می‌باشد.

ارسال نظر