|

تاخیر پرواز به دلیل وجود لاکپشت روی باند

افرادی که زیاد به مسافرت‌های هوایی می‌روند، به تاخیر گاه و بی‌گاه پروازها به دلایل گوناگون عادت دارند: از بدی آب و هوا گرفته تا نقص فنی و موانع پروازی دیگر. اما دلیلی که روز جمعه باعث تاخیر در پرواز توکیو به اکیناوا در ژاپن شد، بسیار منحصر به فرد است: حضور یک لاک‌پشت روی باند فرودگاه. این پرواز قرار بود ساعت یازده و نیم صبح روز جمعه از فرودگاه ناریتا در توکیو انجام شود، ولی چند دقیقه‌ای دچار تاخیر شد و کاپیتان هواپیما هم علت را این‌طور به مسافران توضیح داد: "الان به من از برج مراقبت خبر دادند که حضور یک لاک‌پشت روی باندی که قرار است از آن بلند شویم، مانع پرواز ما شده. برای همین ناچاریم چند دقیقه‌ای توقف کنیم." در نهایت کارکنان فرودگاه این لاک‌پشت سرگردان را از روی باند خارج کردند و پرواز توکیو به اکیناوا هم تنها با ده دقیقه تاخیر انجام شد. لاک‌پشتی که روی باند فرودگاه آمد حدود سی سانتی‌متر طول و بیش از دو کیلوگرم وزن داشته است.

ارسال نظر