|

لزوم برخورد قاطع سازمان هواپیمایی کشوری با ایرلاین‌های متخلف

اگرچه که هنوز متاسفانه خبرهای واصله نشان می‌دهد که برخی از شرکت های هواپیمایی اقدام به فروش 100 درصد ظرفیت خود میکنند و به دیگر شرکت هایی که قانون را رعایت میکنند نیز فشارهایی را وارد میکنند تا آن ها نیز چنین اقدامی را انجام دهند.

قضیه از اینجا شروع شد که شرکت های هواپیمایی در پیک پروازهای تابستان اقدام به افزایش قیمت پرواز بدون اخذ مجوز شورایعالی هواپیمایی کشوری کردند که با هشدارهای سازمان و اخطارهای دیگر نهادهای ذیربط به حقوق مصرف کنندگان همراه بود.

فروش بلیط پروازهای اربعین با قیمت هایی نجومی و خیلی بیشتر از مصوبات سازمان هواپیمایی کشوری نیز دیگر اقدام شرکت های هواپیمایی بود جایی که ایرلاین ها بدون نگاه خدمت گذاری به زوار سرور و سالار شهیدان در این ایام فقط به فکر سودجویی و درآمد از این پروازها هستند.

لکن عدم برخورد صحیح و بازدارنده با متخلفان این دو موضوع باعث شد تا برخی شرکت های هواپیمایی پا را فراتر گذاشته و خود اقدام به نادیده گرفتن بخشنامه های سازمان هواپیمایی کشوری کنند. 

اینکه شرکت ها خود قوانین را رعایت نکنند موضوعی قابل بحثی است کما اینکه در برخی پروازها چنین اقدامی را نیز انجام میدادند اما فشار آوردن به دیگر شرکت ها برای عدم رعایت قانون موضوعی جدیدی است یعنی سازمان هواپیمایی کشوری که توان مقابله با ایرلاین ها را ندارد پس ما خود تصمیم میگیریم که چه کاری کنیم.

برای جلوگیری از این موضوع باید برخوردی درخور و بازدارنده با خاطیان این امر انجام شود تا درس عبرتی برای دیگر متخلفان شود.

ارسال نظر