|

برخورد با شرکت‌های هواپیمایی متخلف در فروش بلیت‌های عراق

رئیس سازمان بازرسی کل کشور: برخی شرکت‌های هواپیمایی در خصوص قیمت بلیت‌های پرواز به عراق در ایام اربعین تخلفاتی انجام داه‌اند که در این زمینه با پیگیری‌هایی که سازمان بازرسی کل کشور انجام داد، آیین نامه‌ای وضع و قیمت بلیت متناسب شد و مقرر گردید که اگر شرکت‌های هواپیمایی در این خصوص مرتکب تخلفی شوند برخورد جدی با آن‌ها صورت بگیرد.

ارسال نظر