|

سند راهنمای ارتقا و ارزیابی فرهنگ امنیت در فرودگاهها منتشر شد

مدیرکل دفتر برنامه ریزی راهبردی و مدیریت عملکرد از انتشار سند راهنمای ارتقا و ارزیابی فرهنگ امنیت در فرودگاه ها توسط اتحادیه بین المللی فرودگاهها ACI ، خبر داد.

شهرام خلج زاده گفت: با توجه به نامگذاری سال ٢٠٢١ توسط ایکائو به نام سال ارتقای فرهنگ امنیت هوانوردی، اتحادیه بین المللی فرودگاهها ACI اقدام به انتشار راهنمای ارتقا و ارزیابی فرهنگ امنیت در فرودگاه ها ( Promoting to Guide A Airports for Culture Security Assessing and ( در اول سپتامبر ٢٠٢١ کرد.

خلج زاده اظهار داشت: این سند مشتمل بر مثال های مختلف و روش های آموزشی ارتقای فرهنگ امنیت در پرسنل فرودگاهی، شیوه برقراری ارتباطات و سیستم تشویق و سایر موارد است.

وی گفت: این سند یک راهکار عملی از ارزیابی سطح اطلاعات و فرهنگ امنیت در محیط فرودگاه را در اختیار اعضاء قرار می دهد.

 

منبع: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران

ارسال نظر