|

ثبت بیشترین آمار تأخیرات پروازی توسط ساها و پارس‌ایر‌

طبق این آمار شرکت‌های هواپیمایی ساها و پارس‌ایر با ثبت 39 درصد و 35 درصد تأخیر در پروازها، بیشترین آمار تأخیرات پروازی را ثبت کردند. در خرداد امسال 257 هزار و 365 دقیقه پرواز داخلی و خارجی ثبت شده است که در این بخش بیشترین آمار تأخیر پروازی با 38 هزار و 598 دقیقه متعلق به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران است.

ارسال نظر