|

بازگشت پرواز لندن ایران ایر به فرودگاه امام

پرواز شماره IR711 شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی؛ هما که با ۲۰۰ مسافر ساعت ۱۳:۴۹ (با تاخیری حدود ۳ ساعته) از تهران به مقصد لندن پرواز کرده بود به دلیل نقص فنی از میانه راه به تهران بازگشت. دلیل این نقص فنی هنوز مشخص نشده است.

ارسال نظر