|

درگیری در پرواز کارون

شب گذشته در پرواز تهران به اهواز شرکت هواپیمایی کارون درگیری بوجود آمد. گویا تعداد مسافران بیش از قانون ۶۰٪ بوده و رئیس هیئت مدیره هواپیمایی کارون نیز در پرواز حضور داشته‌اند که مسافران به محض اطلاع از این موضوع متعرض ایشان می‌شوند که این امر موجب ایجاد درگیری در پرواز می‌شود‌.

ارسال نظر