|

انفجار در فرودگاه کابل

حداقل سه نفر از نیروهای آمریکایی که مقابل دروازه ورودی فرودگاه کابل بودند در نتیجه حمله انتحاری زخمی شدند. گفته می‌شود همزمان با وقوع انفجار انتحاری مقابل دروازه ورودی فرودگاه کابل، حداقل یک فرد مسلح مردم را به رگبار بسته است. شاهدان می‌گویند بیش از ده نفر در این حمله کشته شدند و در میان زخم‌ها نیروهای نظامی انگلیسی هم وجود دارند

ارسال نظر