|

مهرآباد پرترافیک‌ترین فرودگاه‌‌ کشور‌
رشد ۶۶ درصدی پروازهای عبوری در بهار ۱۴۰۰

در خرداد 1400 نشست و برخاست هواپیماها 29 درصد نسبت به خرداد 1399 افزایش داشته است.

ثبت 77211 نشست و برخاست در 52 فرودگاه کشور در 3 ماه

IMG_20210822_201410

 

در پایان فصل بهار و سه ماهه سال 1400 در 52 فرودگاه کشور 77 هزار و 211 فروند نشست و برخاست در فروگاه‌های کشور ثبت شد، همچنین اعزام و پذیرش مسافر 5 میلیون و 933 هزار و 975 نفر و ارسال و پذیرش بار و پست رقم 52 میلیون و 514 هزار و 706 کیلوگرم ثبت شد.

 

بر اساس جداول و نمودارهای آماری پروازهای داخلی، سال گذشته در سه ماهه 99، میزان 45 هزار و 974 فروند نشست و برخاست، 4 میلیون و 145 هزار و 38 نفر اعزام و پذیرش مسافر و 31 میلیون و 463 هزار و 924 کیلوگرم ارسال و پذیرش بار و پست در فرودگاه‌های کشور ثبت شده بود که به ترتیب در حوزه نشست و برخاست، امسال 64 درصد رشد، در حوزه اعزام و پذیرش مسافر 43 درصد رشد و در حوزه ارسال و پذیرش بار و پست 67 درصد رشد ثبت شد.

 

* 3 فرودگاه پرترافیک کشور در بهار 1400

 

بنابراین گزارش در سه ماهه امسال بیشترین نشست و برخاست در فرودگاه مهرآباد با 28 هزار و 630 فروند ثبت شد و پس از آن فرودگاه مشهد با 10 هزار و 236 فروند و فرودگاه شیراز با 6363 فروند نشست و برخاست در رتبه‌های بعدی قرار داشتند.

IMG_20210822_201457

 

رشد 66 درصدی پروازهای عبوری در پایان بهار 1400

 

در خرداد امسال پروازهای عبوری 66 درصد نسبت به ماه مشابه سال 99 افزایش داشته است، اردیبهشت 1400، میزان 10 هزار و 84 پرواز عبوری از آسمان کشور داشتیم که این رقم در فروردین 1400، رقم 11 هزار و 426 پرواز عبوری بوده است

منبع: فارس

ارسال نظر