|

وزارت دفاع ازبکستان اعلام کرد، هواپیمای وابسته به نیروی هوایی افغانستان به واسطه سامانه دفاع هوایی ازبکستان در جریان تلاشش برای نقض مرزهای هوایی کشور ساقط شد.

ارسال نظر