|

ه منظور اطمینان از اجرای صحیح پروتکل های بهداشتی صورت گرفت؛

معرفی مدیران و روساء فرودگاهها به عنوان نمایندگان سازمان هواپیمایی کشوری

سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری در نامه ای به شرکت های هواپیمایی و شرکت های ارائه دهنده خدمات هندلینگ، به منظور اطمینان از روند پذیرش مسافر در پروازها، مدیران و رؤسا فرودگاههای کشور را به عنوان نمایندگان تام الاختیار این سازمان معرفی کرد

در نامه سیاوش امیرمکری سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری، خطاب به شرکت های هواپیمایی و شرکت های ارائه دهنده خدمات هندلینگ آمده است با توجه به آغاز موج پنجم کرونا ویروس در کشور و تاکید مسئولان بهداشت و درمان به رعایت دقیق دستورالعمل های بهداشتی و به منظور افزایش نظارت های سازمان هواپیمایی کشوری بر عملکرد آن شرکت، در خصوص رعایت دستورالعمل های بهداشتی ابلاغی موضوع شیوه نامه 1900، بدینوسیله مدیران و رؤسا فرودگاههای کشور به عنوان نمایندگان تام الاختیار این سازمان تعیین می شوند تا نسبت به بررسی های لازم از روند پذیرش مسافر و انتقال به هواپیما اقدام و در صورت عدم رعایت، گزارش لازم را به این سازمان ارسال کنند

منبع: سازمان هواپیمایی کشوری

ارسال نظر