|

بازگشت به مبدا پرواز کیش‌ایر

پرواز شماره ۷۱۲۸ شرکت هواپیمایی کیش که قرار بود ساعت ۸ شب به مقصد تهران انجام شود با تاخیر دو ساعته انجام شده و هواپیما از میانه مسیر به فرودگاه جزیره کیش بازگشته است. در حال حاضر این پرواز تا ساعت ۱:۱۵ بامداد فردا به تاخیر افتاده است.

ارسال نظر